Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Linnenverhuurterschelling.nl

 

Linnenverhuur/Dienstverlening Terschelling gevestigd in Lies 13, 8895KP Terschelling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.linnenverhuurterschelling.nl

Lies 13 8895KP Terschelling

Tjitske Bos is de Functionaris Gegevensbescherming van Linnenverhuurterschelling.nl Zij is te bereiken via de mail; bestellen@linnenverhuurterschelling.nl of tel.nr; 06-15021532

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linnenverhuurterschelling.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer

– E-mailadres – IP-adres

– Adresgegevens accommodatie waar u verblijft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestellen@linnenverhuurterschelling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Linnenverhuurterschelling.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Linnenverhuurterschelling.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linnenverhuurterschelling.nl) tussen zit. Linnenverhuurterschelling.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wij maken alleen gebruik van een beveiligd online bestelsysteem van Woocommerce. Hiermee doet u uw bestelling op onze site.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linnenverhuurterschelling.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens; 5 jaar, vaste klanten; 5 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Linnenverhuurterschelling.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

​ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linnenverhuurterschelling.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestellen@linnenverhuurterschelling.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linnenverhuurterschelling.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bestellen@linnenverhuurterschelling.nl

KvK 82022887

BTW NL862308549B01

Mobiel: 0615021532 – Telefoon: 0562850299

Mail: bestellen@linnenverhuurterschelling.nl

Privacybeleid | Algemene Voorwaarden

2021 © Linnenverhuur Terschelling Hearlik Sliepe

nl_NLNL